Tréning koní

Každý kôň je výnimočný a práve tak individálne pristupujeme aj k výcviku..

Obsadanie

Krok za krokom,
od stabilných základov zo zeme, prípravy na obsadanie, až po spokojného samostatného koňa pod sedlom.

Prijazďovanie

Čo môže byť viac ako kôň, ktorý rozumie pomôckam jazdca, jemne na ne reaguje a zároveň si zachováva psychickú pohodu v každej situácií?

Riešenie problémov

Občas sa na našej ceste vyskytne problém, kôň nerozumie čo od neho jazdec chce, nedôveruje. Avšak správnym prístupom toho dokážeme veľa zmeniť.

O nás a našej práci s koňmi

Každý kôň je výnimočný. Či už má jedinečnú povahu, minulosť, skúsenosti alebo stupeň výcviku. Všetkých však spája možnosť porozumieť človeku a ich spoločná cesta.

Preto sa snažíme nájsť najvhodnejší spôsob vzájomnej komunikácie zo zeme aj zo sedla, nastaviť efektívny tréning a zároveň ukázať majiteľovi koníka nové spôsoby.

Náš tréning nie je len o príprave koňa, ale aj príprave jeho jazdca. Aby keď tátoš odíde z našej stajne, bol schopný spolupracovať v jeho domácom prostredí, majiteľ vedel ďalej pokračovať a napredovať.

Či už si zvolíte možnosť zapájať sa do tréningového procesu, alebo celú prípravu zveríte nám, cieľom bude spokojný a vyrovnaný kôň, schopný pohybovať sa v rovnováhe a uvoľnene. 

Podľa dohody môžme tréning zamerať na problémové oblasti, či už je to pohyb v teréne, cval, prílišná ľakavosť, alebo naopak necitlivosť. Taktiež vieme tréning špecializovať na endurance prípravu a aj samotné preteky, alebo akademické jazdenie.

Stajňa Syrah